מוריד הגשם 13/12/2018

מדידת גשם • 13/12/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך  13/12/2018

שעה 05:00

ירדומ"מ .

מתחילת העונה ירדו 166 מ"מ.            

16   ימי גשם מתחילת העונה .

 

תמונות של פרגסון נפט שהוכן לנסיעה בשלג

יצול הגרירה (מתרומם) אורגינל של פרגסון

טרקטור 3yreyur 2טרקטור 1