פרוטוקול וועדת נוער מ-13.12.2016

פרוטוקולים • 25/12/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועדת נוער 13.12.16 - חתום

תושבים שלום

מצ"ב פרוטוקול ועדת נוער, לעיונכם

ועדת נוער