דברי פרידה מדוד גולן ז"ל

ארכיון נהלל • כניסות

קבצים מצורפים:

הספד לדוד גולן -אוריאל בן עמי

הספד לדוד גולן-גדעון בקל

זהר בצר-הספד לדוד גולן

ביום ו' 12/4/19 ימלאו 30 ימים לפטירתו של מורנו  ורבנו דוד גולן ז"ל.

מצורפים דברי פרידה אשר נאמרו  על קברו בצער ובכאב מפי תלמידיו:

זהר בצר

אוריאל בן עמי

גדעון בקל