מוריד הגשם 1 במרץ

מדידת גשם • 1/3/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 1/03/2017
שעה 06:00
ירדו 2.5 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 418.2 מ"מ.
35 ימי גשם מתחילת העונה .