מוריד הגשם 16/01/2023

נחום זרחי • 16/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 16/01/2023

עד שעה 06:00

ירדו   3 מ"מ .

מתחילת העונה ירד  189 מ"מ.             

29  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  4 ימי הגשם האחרונים  ירדו  56.5      מ"מ  .

הר געש