"אל בית הספר שוב יוצאים הילדים" - מי היו הילדים והמורים של פעם?

הארכיון המתחדש • 3/9/2017 כניסות

גן יפה 1952ילידי 1952 ליד מצבת הזכרוןכתה ה. 1957כתה ח. המורים: דוד גולן, יעקב מאסטרוכתה ב 1964 המורה עדינה לינציצקיכתת 1958 עם המורה רותי בראוןהמורה: נחמה תמירגן הילדים. 1975ילידי 1952 ליד מצבת הזכרוןכתה א 1951כתה ו. 1973כתה א ילידי 1962.המורה: נאוה שרוןכתה א ילידי 1962. המורה: נאוה שרוןגן הילדים 1975