דוח ביקורת שנתי לשנת 2018

הודעות מהמזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

התייחסות הביקורת הפנימית עמק יזרעאל לדוח לשנת 2018 - נהלל

דוח ועדת ביקורת נהלל לשנת 2018

לתושבים שלום,

בתאריך 18.6.2019 ועדת ביקורת הגישה לראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת השנתי על פעולות הועד המקומי נהלל לשנת 2018.

עבודת ועדת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לשמירה על מנהל תקין בהתנהלות הועד המקומי ופעולותיו ולחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

מצורף לעיונכם המסמכים הבאים:

  1. דו"ח ועדת ביקורת שנתי על הועד המקומי של נהלל לשנת 2018 , סימוכין 19017
  2. התייחסות מבקר המועצה לדוח ועדת הביקורת של נהלל - 18 יוני 2019

אנו מוצאים לנכון להביע הערכה ותודה לחברי הועד המקומי אשר עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה למען כל תושבי המושב.

ברצוננו לציין לחיוב את שיתוף הפעולה לו זכינו מועד הישוב בקבלת התשובות ותודה מיוחדת ליאיר מור מזכיר הועד המקומי שהקדיש מזמנו ולא חסך מאמץ ואינפורמציה במתן התשובות.

במסגרת תפקידנו כועדת ביקורת אנו מזמינים את הציבור לפנות אלינו בכל נושא שדורש בדיקה על התנהלות הועד המקומי ותפקודו.

אנו מבקשים לדעת מהם הנושאים בהם חברי הקהילה חושבים שיש צורך לבצע בדיקה נוספת במסגרת כללי מנהל ציבורי תקין. מתוך הנושאים שיועלו נבנה תכנית עבודה שנתית ונקבע סדרי עדיפות לביקורת של שנת 2019.

בברכה

ועדת ביקורת

אלכס מיצ'ל- יו"ר

עמי שכטר

אפרת גבאי

יועד גולן