מוריד הגשם שלישי בינואר 2019

מדידת גשם • 3/1/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 03/01/2019

שעה 05:00

ירדו   7   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 260 מ"מ.             

27  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  7  מ"מ

  

 

DSC 0024