מהמרפאה

רותי אור • 5/2/2018 כניסות

הגיעו תרופות כרוניות שהיו חסרות - בבקשה לבוא לקחת בשעות עבודתה של הגר.
ביום חמישי המרפאה תהיה פתוחה עד השעה 12.00 בלבד.

צוות המרפאה