פעילות קהילתית בחפירות תל שמרון

הודעות מהמזכירות • 19/6/2022 כניסות

 

הודעה למועצה ולנהלל