מוריד הגשם 18 בנובמבר 2018

נחום זרחי • 6/11/2018 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 18/11/2018

שעה 06:00

ירדו 10 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 51 מ"מ.

7 ימי גשם מתחילת העונה .

אל על