מוריד הגשם 13 בנובמבר 2018

נחום זרחי • 6/11/2018 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 14/11/2018

שעה 06:00

ירדו 13 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 41מ"מ.

5 ימי גשם מתחילת העונה .

אל על