פרוטוקול ועד מקומי 6.9.17

פרוטוקולים • 12/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 6.9.17

לתושבים שלום,

מצ"ב הפרוטוקול, לעיונכם.