סיכום מהלך שיתוף הציבור

הודעות מהמזכירות • 2/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום שיתוף ציבור ותשובות הועד

לתושבים שלום,

מצורף סיכום מפגש שיתוף הציבור שהתקיים ב 11.9.2017.

בברכה,

הועד המקומי