מוריד הגשם 9 בפברואר

מדידת גשם • 9/2/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 09/02/2019
שעה 05:30
ירדו 11 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 507 מ"מ.
38 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 11 מ"מ