ח אלול . 96 לנהלל. מזכרות מהארכיון

הארכיון המתחדש • 28/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

אהלים 1921

את האהלים החליפו צריפים. אין עצים, כבישים, רק דרך עפר

1934. נהלל מבט צפונה

21 00271791 tifעשרים וחמש שנים לנהלל

אברהם לוין .מכתב מהצבא הבריטי. 22.8

1.  בראשית היו האהלים 1921

2.  את האהלים החליפו הצריפים. עדיין לא ניטעו עצים, רק דרך עפר מובילה אל הכפר. הצריף הראשון מימין הוא של משפ' ירדנאי.  צילום משנת 1925

3.  1934 מבט צפונה ממגדל המים. במרכז התמונה: בית הדואר ובניין הפנימייה של בית הספר החקלאי.

4.  עשרים וחמש שנים לנהלל. תכנית הנשף ופתיחת בית העם. את נאום הברכה נשאה גולדה מאירסון מאיר. שירי סולו שר אליעזר ברון, ועוד ועוד

5.  מכתב ברכה לנהלל במלאת למושב עשרים שנה. 22.8.1941  כתב אברהם לוין  בעת שירותו בצבא הבריטי.