מוריד הגשם 28 במרץ 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 28/03/2019

שעה 06:00

ירדו  4 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  667    מ"מ.            

58 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו 4      מ"מ

 

שדה מוקשים ופרגים מעל חמת גדר

חמת גדר6