פרוטוקול ועד מקומי מיום 3.9.14

פרוטוקולים • 7/9/2014

קבצים מצורפים:

3.9.14 9פרוטוקול ועד מקומי