פרוטוקול ועדת איכות הסביבה וחזות הכפר מ 31/1/17

פרוטוקולים • 12/2/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועדת איכות סביבה וחזות הכפר

לתושבים שלום

מצ"ב לעיונכם