יום עיון בנושא מחקרים בענף הזית - 29/3/17

הודעות מהאגודה • 16/2/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה יום עיון מחקרים בזית a2017

שלום רב,

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא מחקרים בזית, ב-29/3/17, באודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בית דגן

בברכה

מיכל אברהם

רכזת הדרכה .

    FAX . 03-9485614   03-9485925

050-6241081

michalav@moag.gov.il

  P   before printing this email, please think about the environment