תנועת הנוער - סיכום תהליכים עד כה

תם עייק אבירן • כניסות

קבצים מצורפים:

בקשה לבוררות

יציאה לעצמאות של בני המושבים - סיכום תהליך

תנועת הנוער - סיכום תהליכים עד כה. / תם עייק אבירן

ערב טוב, 

בחודשים הארוכים נקראתי (יחד עם מאות רבות של בוגרי התנועה) לסייע בתהליך היציאה לעצמאות של בני המושבים מתוך הנוער העובד והלומד. 

במשך כל התקופה, רק דבר אחד רצינו - לצאת לעצמאות כתנועת נוער בני המושבים בבית תנועת המושבים. ולצאת מ"חיבוק הדב" הכובל של הנוער העובד והלומד. 

מצורף מסמך המסכם את כל השתלשלות הדברים החל מתאריך ה-3.10 בהם החליטה מועצת תנועת המושבים לצאת לעצמאות ועד אתמול אחה"צ, כאשר הבינו ראשי המועצות האזוריות בארגון המועצות האזוריות שאין ברירה, תנועת המושבים לא מאפשרת יציאה לתנועת נוער עצמאית ובחרו בארגון "השומר החדש" כפלטפורמה ליציאה לעצמאות. 

לאורך כל הדרך, נעשו מאמצים אדירים לשמור את תנועת בני המושבים בתנועת המושבים, אך כוחות פוליטיים, שאינם מושתתים על הערכים בהם חונכנו וגדלנו מנעו כל מתווה שהוצע. 

ועדיין, חשובה לנו השותפות של תנועת המושבים וכולנו, כאחד, רוצים את המעורבות של התנועה והשותפות עמה בתנועת הנוער החדשה שנוצרת בימים אלו. 

לגבי תנועת הנוער בשומר החדש:

בשומר החדש קיימת תנועת נוער שתוכר באופן רשמי ב - 1.1.2020.

תנועת הנוער שלנו, כפי שגדלנו בה, תוקם לצד התנועה הקיימת ותתקיים במתווה עצמאי כעמותה או כחברת בת ותהיה תנועת נוער של המרחב הכפרי. בועד המנהל שלה ישבו נציגי המועצות האזוריות, מנהלי מחלקות חינוך ונציגים נבחרים. כשהמטרה היא שהתנועה תמשיך לפעול בדיוק באותה דרך שפעלנו בבני המושבים. עם אותם מפעלים, אותם סמינרים אותו גרעין עודד ובעיקר אותה השפה והרוח.

כולנו תקווה שנשוב לתנועת המושבים במהרה. כולנו תקווה שהועד המנהל של תנועת המושבים יתעשת ויבין את משמעות בני המושבים בקרבו.

אנו מקווים שכעת, משבחרו ראשי המועצות לצאת לדרך עצמאית,  בתנועת המושבים יהפכו לשותפים פעילים ומעורבים בדרך, כדי שבקרוב, נוכל לשוב ולפעול תחתיה.

ולגבי כל המידע הטכני של הסמינרים והמפעלים, בימים הקרובים  יועברו כל הפרטים בצורה מסודרת ומאורגנת דרך המועצה. 

כמי שהיתה מעורבת מאד בכל התהליכים, אשמח להשיב על כל שאלה ומחשבה. 

תם עייק אבירן. 052-3714157

** בנוסף, מצרפת מכתב לועדה המשפטית מאחד מצירי תנועת המושבים בהם הוא דורש בהליך פתיחת בוררות על אופן קבלת ההחלטות בתנועת המושבים. (הנספחים נמצאים כולם במסמך המסכם)

.