פרוטוקול ועד מקומי מ 8.2.17

פרוטוקולים • 12/2/2017

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 08.02.17