פרוטוקול ישיבת מטה מול מטה: ועד מקומי- מטה המועצה 13/03/2017

פרוטוקולים • 15/3/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מטה מול מטה 13.03.17

לתושבים שלום,

מצ"ב הפרוטוקול.

לעיונכם