"והימים ימי קציר חיטים"

הארכיון המתחדש • 1/5/2018 כניסות

 

29 00381109 tif  קציר בקומביין 194029 00381135 tif  קציר הסורגום עין שיכה 1963 יעקב ינקו יעקובוביץ43 00381854 tif  דוד רביב על הקומביין76 00382519 tif  קציר מצפון לגבעת שמרון 1937 איתמר בן ברק ומשה דיין29 00381139 tif קציר בקומביין 1964שנות השלושים. ילדים על עגלת שבועות. אליעזר בנימיני בחזית