אזכרה חוה בקל

בקל מיכל • 18/10/2017 כניסות

ביום שישי בשעה 11:00 נעלה לבית הקברות לציון שנה לפטירת חוה בקל.