סיכום ישיבת צוות חירום ישובי 9.5.10

הודעות מהמזכירות • 13/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

סכום ישיבת צוות חרום ישובי 9.5.18

לתושבים שלום,

מצ"ב סיכום ישיבת צוות חירום.

לעיונכם.