מוריד הגשם שביעי בינואר

מדידת גשם • 7/1/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 07/01/2019

שעה 05:30

ירדו    27  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 287 מ"מ.             

28  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו   27   מ"מ

 

DSC 0713