בהלת הקורונה - כבר היו דברים מעולם!

הארכיון המתחדש • 26/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

6-7 00101555 tif בית מרחץ ובידוד

9 00120773 tif חדר בידוד 1927

11 00111994 tif

27 00381012 tif

27 00381014 tif

בשנת 1926 התקבל מכתב מאת ההנהלה הציונית אל ועד כפר נהלל, ובו מודיעים כי מחמת טיפוס הבהרות הפושט באזור , מכינים תוכנית לבניית בית מרחץ בנהלל.

יש להפסיק את הקשר , עד כמה שאפשר, בין הכפר ומחוצה לו.

 

בשנת 1936 מתפשטות מחלות מדבקות באזור ומגיע חוזר ממרכז קופת חולים אל המשקים והקיבוצים:

יש לבדוק את מי הבארות,

יש לבדוק את הצואה של חולי טיפוס ודיזנטריה.

יוקמו חדרי בידוד (איזולציה)  אליהם יוכנס כל חולה.

חל איסור על קבלת אורחים והתקהלויות.