מוריד הגשם ריכוז עד שבת 24/11/2018

נחום זרחי • 24/11/2018 כניסות

בשבועיים האחרונים  מיקי כהן השכן המסור מקומה ב'

בעזרת אשתו ניצן גנאל וילדיהם יואב ושלו קראו ומדדו את כמויות הגשם .

על מנת לישר קוו אני מרכז את הכמויות בהודעה זו.

7 נובמבר  1 מ"מ

14 בנובמבר  13 מ"מ

16 בנובמבר  2 מ"מ

17 בנובמבר  9.5  מ"מ

23 בנובמבר 23 מ"מ

24 בנובמבר 4.5 מ"מ

סה"כ 81 מ"מ  ב 10 ימי גשם

נחום

כך נראית נהלל מחלון המטוס מעל ניזילנד

נהלל בניוזילנד