מוריד הגשם 16 בפברואר 2016

מדידת גשם • 16/2/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 16/02/2019

שעה 06:00

ירדו 12 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 549 מ"מ.             

43  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 2  ימי הגשם האחרונים  ירדו  21.5   מ"מ

  

 

20190213 110251