מוריד הגשם 19 לדצמבר 2018

מדידת גשם • 19/12/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך  19/12/2018

שעה 05:00

ירדו 5 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 184 מ"מ.            

18   ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  2 ימי הגשם האחרונים  ירדו 18 מ"מ

DSC 0411