מכולת האשפה ליד אתר הגזם פונתה

הודעות מהמזכירות • 13/10/2021 כניסות

לידיעת התושבים.