מוריד הגשם 17 לינואר 2019

מדידת גשם • 17/1/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 17/01/2019
שעה 05:00
ירדו 29 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 447 מ"מ.
34 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 49 מ"מ