מוריד הגשם 16 במרץ

מדידת גשם • 16/3/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 16/03/2017
שעה 06:00
ירדו 12 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 449.1 מ"מ.
41 ימי גשם מתחילת העונה .

אהבה%20חורף