מוריד הגשם 31 במרץ 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 31/03/2019

שעה 05:00

ירדו  19.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   690     מ"מ.            

61 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  4  ימי הגשם האחרונים  ירדו   27           מ"מ

 

בוקר ברפת בנהלל

בוקר של פרות