מוריד הגשם 29 לינואר 19

מדידת גשם • 29/1/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 29/01/2019
שעה 04:30
ירדו 28 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 477 מ"מ.
36 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 2 ימי הגשם האחרונים ירדו 30 מ"מ