מוריד הגשם 13 בדצמבר 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 13/12/2019

שעה 05:00

ירדו 17  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 101  מ"מ.            

10  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1  ימי הגשם האחרונים  ירדו  17     מ"מ

 

ממראות סקוטלנד נובמבר 2019

IMG 1383