פרוטוקול ועדת נוער 15.9.17

פרוטוקולים • 1/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ו.נוער 15.9.17

לתושבים שלום,

מצ"ב הפרוטוקול, לעיונכם.