מוריד הגשם 3 במרץ

מדידת גשם • 3/3/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 3/03/2017
שעה 06:00
ירדו 3 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 422.5 מ"מ.
37 ימי גשם מתחילת העונה .