מוריד הגשם פסח 14 באפריל 2017

מדידת גשם • 14/4/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 14/04/2017
שעה 06:00
ירדו 1.3 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 464.3 מ"מ.
44 ימי גשם מתחילת העונה .