חיזוק מערכת החשמל

הודעות מהמזכירות • 12/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תשריט עמוד שנאי

0001-ליאיר מור-הקמת מערכות פוטוולטאיות במשקים

הועד המקומי אישר את בקשת מהנדס המועצה האזורית להקמת עמוד ועליו שנאי בשטח ציבורי צמוד למקלט, מול משק גרשוני.

העמוד זהה לעמודים שליד משק שטראוס, צור ובנטוב.

מצורף מכתב מהנדס המועצה, ותשריט המיקום.

בברכה

יאיר מור

מזכיר ועד מקומי נהלל

0505344163

mazkir.vaad@nahalal.org.il