פרוטוקול מישיבת הועד המקומי מתאריך 10.8.14

פרוטוקולים • 12/8/2014 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 10.8.2014