ארוחות חמות לימי השבעה למשפחת יעקובוביץ

הודעות מהמזכירות • 8/5/2017

קישורים:

https://docs.google.com/spreadsh ...

חברים יקרים

אנו חברי נהלל משתתפים בצערה של משפחת יעקובוביץ במות מרים.

מצורפת טבלה עבור המעוניינים לסייע בבישול ארוחות חמות למשפחה היושבת שבעה.

אין צורך לשמור את הטבלה, היא נשמרת אוטומטית.

מיכל לוין