פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 19.8.15

פרוטוקולים • 26/8/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

19 08 15 ועד מקומי פרוטוקול