מדידות הגשם.

גדעון יפה • 23/1/2018 כניסות

שלום למתפללים לגשם. 
אני מבקש להפנות את תשומת ליבכם לכך שסיכום כמות הגשם בנהלל בתחנה המטאורולוגית של מטאו-טק במגרש אבירן, מתחילת העונה הוא היום 244.8 מ"מ. יש הבדל קבוע של 12% בתוצאות המדידות היומיות ולכן גם  בכמות המצטברת בין מדידות אלה (שהן רשמיות ומדויקות) לבין אלה שמתפרסמות אצלנו באדיבותו ובזכות חריצותו של חברנו נחום זרחי. הכמות המצטברת במדידות אצלו היא 272 מ"מ. אני מבקש מאלה שמומחים ממני בקלימטולוגיה/מטאורולוגיה למצוא הסבר אקלימי או טכני להבדל משמעותי כזה. להבא אפרסם כאן מעקב אחרי ההבדלים האלה, ואני מחפש הסבר. יש לי הסברים משלי, אבל אינני מטאורולוג. קטונתי.
גידי יפה.‭‮