נוער נהלל בשנות השלושים והארבעים של המאה שעברה. הסבאים ורבי סבאים שלנו

הארכיון המתחדש • 4/1/2018 כניסות

נוער נהלל 1934-

רובצים -כוכב וישנבסקי, ניסן רילוב, שורה שניה - אורה פלביץ, אהובה כהן, לאה חפשי עומדים - רחל רבינוביץ, פנינה שניפר, ברק נוטקין, נורמן, שרה ליברמן, דבורה נותקין וייל, צפורה ליברמן, צבי בצר.

 

נוער נהלל 1941 עם חיילים אוסטרלים -

פנינה ביקובסקי אבירן, אברמלה סלוצקי, רות רכלבסקי שמחוני, רבקה חבינסקי, נחמה יפה, חנוך שמחוני, נחום זמל .

 

נשמח לקבל מידע- מי הוא נורמן (עומד ליד ברק נותקין) המופיע בכמה תמונות עם נוער נהלל?

9ג9ה