פעילויות קרובות בתעורכה בבית חנקין

זהר בצר • 18/4/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום שבועי 16.4

בבית חנקין מוצגת תערוכה מעניינת "חופן חומר" (היבטים תרבותיים בחומר).
בהקשר לתערוכה הקבוצתית וההיבטים החברתיים הנוגעים לחברה הידראלית, נערכות פעילויות מגוונות - הרצאות בנושאים הנוגעים בהיבטים אלה, שיח גלריה ועוד.
מצורפים פרטי האירועים הקרובים בבית חנקין.
מומלץ מאד לבקר וליהנות מההעשרה המוצעת באירועים אלה.