מוריד הגשם 6 בדצמבר 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 06/12/2019

שעה 06:00

ירדו 3 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 59 מ"מ.            

6 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  3   מ"מ

 

ממראות סקוטלנד נובמבר 2019

מצוק