הצעת משרה - רכז/ת קהילה בנהלל

הודעות מהמזכירות • 13/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

הצעת משרה - רכז קהילה בנהלל

לתושבים שלום,

במטרה לקדם את הפעילות החברתית בנהלל,

החליט הועד המקומי להעסיק רכז קהילתי בחצי משרה,
החל מינואר 2018.

מצ"ב תיאור המשרה.

הוועד המקומי