מוריד הגשם 31/12/2018

מדידת גשם • 31/12/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך  31/12/2018

שעה 05:00

ירדו 5   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 251 מ"מ.             

25  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 5  ימי הגשם האחרונים  ירדו  43  מ"מ

  

 

DSC 0600