15 במרץ

מדידת גשם • 15/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 15/03/2020
שעה 05:30
ירדו 3 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 677 מ"מ.
55 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים ירדו 28 מ"מ
קסדה נגן קורונה